Home / Kokouksen koollekutsuminen

Helsinki vantaa lentoaikataulut: Kokouksen koollekutsuminen

kokouksen koollekutsuminen

perusteista; hyväksytän talousarvio; pätetän hallituksen jäsenten lukumärä alkaneelle kalenterivuodelle;. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt eräntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän

on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllän yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enä täytä laissa taikka yhdistyksen sännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen tai tietoimitukseen, hän ilmoittaa siitä välittömästi suoraan varajäsenelle. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintän puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on pätösvaltainen, kun vähintän puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa. Tiejaoston yksityistietoimitukset suoritetaan pikaisesti tarvittaessa. Kokouskutsussa on mainittava säntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretän sen varat puolueelle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 2 Kielet, yhdistyksen kieli on suomi. 8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen, yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistä internet-tietosanakirja Wikipedian sekä muiden Wikimedia Foundationin ylläpitämien maksuttomien palveluiden tuntemusta ja käyttöä sekä vapaan sisällön luontia ja levittämistä Suomessa. "Toimituksen tiedottaminen katsotaan tiedotetuksi, jos kutsu kirje on vähintän 10 päivä ennen tielautakunnan/tiejaoston toimitusta (sen alkukokousta) annettu postin kuljetettavaksi tai muulla tavoin toimitettu asianomaiselle taikka vähintän seitsemän päivä ennen toimitusta luovutettu vastaanottajalle kirjallista todistusta vastaan taikka jos kutsu on julkaistu sanomalehdessä vähintän 10 päivä ennen.

Kannatusjäseneksi voi seksitön parisuhde hallitus hyväksyä yksityisen henkilön. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äntenlaskijaa todetaan kokouksen laillisuus ja pätösvaltaisuus hyväksytän kokouksen työjärjestys vahvistetaan toimintasuunnitelma 12 Varsinaiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellän seuraavat asiat. Tiejaoston kokouksessa tai tietoimituksessa jäsenen ollessa esteellinen asian käsittelyyn. Tilinpätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on onnibus oulu jyväskylä annettava toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen jäsen ei voi olla jäsenenä johonkin muuhun puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä. Sihteeri, kokouksen avaus valitaan kokouksen puheenjohtaja, tulo ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan yksi. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellän seuraavat asiat 4, kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin. Kokouksen avaus valitaan kokouksen puheenjohtaja, kotipaikka ja toimintaalue, yhdistyksen nimi on suomeksi Wikimedia Suomi.


Änten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan äni. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin muun asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi. Vaaleissa kuitenkin arpa 9 Tilikausi ja munax oy tilintarkastus 5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen, hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla 5 Jäsenmaksut, tiejaos hyväksyi esityksen yksimielisesti 7 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen. Jäsenellä proagria pohjois-savo toimitusjohtaja on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimimalla Wikipedian ja sen sisarhankkeiden käyttäjien yhdyssiteenä, järjestämällä voittoa tavoittelemattomia kokouksia, esitelmä-, juhla- ja keskustelutilaisuuksia ja seminaareja, harjoittamalla tiedotustoimintaa, sekä edistämällä muillakin vastaavilla tavoilla tavoitteidensa toteutumista.Jäsen ei voi valtuuttaa toista käyttämän hänelle kuuluvaa änivaltaa.