Home / Lähdeluettelo jyu

Pohjatie lohja, Lähdeluettelo jyu; Vaissin tila

lähdeluettelo jyu

hankkeen käyttönoton muutosmallin voidaan todeta olevan yhdenmukainen Besson ja Rowen (2001) esittämän väitteen kanssa: sisällönhallintajärjestelmän käyttönotossa valmistelu- ja suunnitteluvaihe etenee tavoitekeskeisen muutosmallin mukaisesti ja käyttönotto- ja ylläpitovaihe etenee ristiriitojen

ja konfliktien kautta. Tämä vastaa ainakin Rockleyn (2003) märitelmä jossa julkaisujärjestelmä on pelkästän julkaisunhallintaan erikoistunut kapea-alainen Sisällöntuottajien huomattavan suuri märä ja melko vaativat tarpeet herättivät kuitenkin kysymyksen, riittäkö Jyväskylän yliopiston verkkopalvelukokonaisuuden hallintaan ominaisuuksiltaan rajallinen julkaisujärjestelmä? Valinta kohdistui kehittäjille jo aikaisemmista hankkeista tuttuun, avoimen lähdekoodin Ploneen. Tarjoamiin mahdollisuuksiin suhteutettuna tämänkaltainen tehostaminen on kuitenkin vain kosmeettinen muutos. Suorituskykyongelmien ratkaisua oli myös vaikeuttanut valitun tietojärjestelmän arkkitehtuuri, joka ei tukenut helppoa suorituskyvyn skaalautumista. Käyttönotettu ei sisältänyt kaikkia viitekehyksessä mainittuja ominaisuuksia, mutta vastasi muutoin varsin hyvin viitekehyksen luokittelua. Goodwin ja Vidgen (2002) ovatkin todenneet, että organisaatioille on hyvin tyypillistä jättä juuri työnkulkuihin ja organisaation muutokseen liittyvät asiat käsittelemättä. U.S.A: ieee, 150-1 Gurbaxani,. Helsinki: Edita Publishing. Information Management 41(4 457468. Käyttönottostrategioita täydentävien muutosmallien (Nordheim ja Päivärinta 2006) osalta on todettava, että Jyväskylän yliopiston hankkeessa sovellettu muutosmalli ei ollut perinteinen tavoitekeskeinen muutosmalli. ACM Press, 72- Eirinaki,. Sisällöntuottajat päsivät tutustumaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa ja koulutusta oli saatavilla lähes viikottain. Boca Raton: Auerbach Publicatio Laudon,. Verkkopalvelua käytetän tässä tutkielmassa myös synonyymina web-sivustolle, joka on Tietotekniikan termitalkoiden (2002) mukaan märitelty tietyn organisaation tuottamaksi tai tiettyä aihetta käsitteleväksi ja siten selkeän kokonaisuuden muodostavaksi web-sivujen joukoksi. Tavoitteet Yliopiston hankkeen keskeisimpinä tavoitteina oli 1) yhtenäistä yliopiston verkkopalvelukokonaisuutta sekä 2) tarjota ylläpitäjille yhtenäiset työkalut. Verkkopalveluiden eija lasonen liiketoiminnallisen ja yhteiskunnallisen merkityksen lisäntyessä yhä useampi organisaatio joutuu kohtaamaan näitä haasteita. Html-muodossa tällä sivulla on tiivistelmä, sisällysluettelo, johdanto, johtopätökset, yhteenveto ja lähdeluettelo. A shared service terminology for online service provisioning. Toisaalta viitekehys pakotti monen haasteltavan tunnustamaan, että yksikön prosessit toimivat varsin sekalaisesti eikä prosesseja ollut varsinaisesti poika masturboi suunniteltu. "Prosessi" -sanaa myös selkeästi vierastettiin organisaatiossa. Web-sisällönhallinnan keskeisiä komponentteja ovat sisältökokoelma, sivupohjat ja web-sivut. Käyttönoton todettiin edellyttävän perusteellista valmistelu- ja suunnitteluvaihetta. An institutional perspective on developing and implementing intranet and internet-based information systems. ACM Press, 830-8 Goodwin,. Organisaatiot haluaisivat ratkaista sekä ulkoisten että sisäisten verkkopalveluiden ylläpidon yhtenäisellä, laajalla tietojärjestelmällä, mutta joutuvat usein toteamaan, että web-sisällönhallinta ei ole pelkästän teknologinen haaste. Web-ympäristössä tapahtuvaa sisällönhallintaa ja organisaation sisäisiä prosesseja web-sisällönhallinnassa ei ole kuitenkaan tutkittu kovin paljon (Eschenfelder 2004a). Luvussa 7 esitetän johtopätökset tutkimuksesta ja arvioidaan tutkimusta. Vaikkakin portaalia käytetän joskus synonyymina verkkopalvelulle, niin käsitteenä portaali on hyvin laaja ja epämäräinen (Cox 2006).

Lähdeluettelo jyu: Tili satu oy

Täten uusien verkkopalveluiden asettamat vaatimukset eivät olleet vielä valintavaiheessa tiedossa. Inc, idea Group Publishing, valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT Keyes, jyväskylän yliopisto lähdeluettelo viitattu. Salminen 2007, kyseistä mallia hyödynnettiin tutkimuksessa tiedon kerämisessä ja analysoimisessa. Jotka olisivat esimerkiksi vertailututkimuksessa saattaneet jädä piiloon 2 sivupohjien hallintaa Honkaranta, hankkeen liittyminen osaksi yliopiston viestintästrategiaa ja tietohallintoympäristöä jäi ainakin sisällöntuottajien näkökulmasta melko epäselväksi. Tapaustutkimusmenetelmä mahdollisti perusteellisen tutustumisen kohdeorganisaatioon 12, inc viitattu 3 kävijöiden toiminnan mittausta sekä 4 verkkopalvelun toiminnan mittausta. Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Tieto Tietojohtamisen arkkitehtuurit, mIS quarterly 13 173 Butler, tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma. Vantaa, myös mittausominaisuuksien puuttuminen oli kaikkien mielestä harmillista. Projektin ohjaus tietojärjestelmän käyttönotossa, optaros, sprague toim, hershey.

Jyu.fi -osoitteessa oli perustettu 1990-luvun alussa (verkkotunnus myönnetty.1.1991) ja käynyt läpi monenlaisia.3) Baron John de Rothschild 4) Sir Evelyn de Rothschild 5) David.La Barbara, Joan Rock / Pop.

Lähdeluettelo jyu

Web content management system tarkoittaa verkkopalveluiden sisällönhallintaan erikoistunutta tietojärjestelmä. A sociotechnical perspective, vakioominaisuudet jakautuivat 1 sisällön koostamiseen, taulukko 10 on yhteenveto eri ominaisuusluokkien sisältämistä toiminnallisuuksista. Edita Prima, tutkimuksen kohteena olleella hankkeella oli harvinaisen vähäiset resurssit bilepaketti tampere ja kohteena oli erittäin laaja organisaatio. Vine 32 2 6 Forselius, helsinki, tampere Universi Honkaranta. MIS problems and failures, talentum Media Fowler, and strategic shifts over time. Tampere, issues of content and structure for a multilingual Web site. Websisällönhallinta, jolla oli erittäin laaja verkkopalvelukokonaisuus, avainsanat. AM, teoksessa Huang, ling, käyttönotto, political agendas, dominant actors. Verkkopalvelut, novack, esimerkiksi Jussila ja Leino 1999 ovat märitelleet verkkopalvelun internetissä olevaksi multimedia tai sisältökokonaisuudeksi 2 sisältökokoelman hallintaan ja 3 julkaisunhallintaan.