Home / Ohjaustyön opas vehviläinen

Www.iltalehti.fi horoskooppi - Ohjaustyön opas vehviläinen

ohjaustyön opas vehviläinen

yliopistopedagogiikan opettaja. Ohjauskäytänteet voidaan jaotella myös proaktiivisiin ja reaktiivisiin (s. Hyvin onnistunut ohjaus tekee oppimisesta mielekästä, toiminnasta tuloksellista sekä sästä aikaa ja rahaa. Se tarjoaa tukea myös asiakaskohtaamisiin, esimiestyöhön

johtamiseen, kehittämiseen tai konsultointiin. Neljäs orientaatio on nimeltän Opettamisorientaatio, eli ohjaus pedagogiikkana. Kumppanuus ei tarkoita samankaltaisuutta tai symmetriaa tietämisessä, osaamisessa tai toimivallassa. Tällä hetkellä hän työskentelee vanhempana tutkijana Työterveyslaitoksella. Teos sisältä myös käytännön ohjaustyötä ja sen suunnittelua helpottavia muistilistoja sekä pohdintatehtäviä ja harjoituksia, joiden ansiosta kirjaa voi käyttä myös ryhmässä tapahtuvaan ohjaustyöhön ja vertaisryhmätyöskentelyn tukemiseen. Ohjattava ja ohjaaja solmivat kumppanuussuhteen. Tutkivassa orientaatiossa keskeisiä ajatuksia ovat katseen käntäminen itseen päin, itsereflektio, dialogi ja konstruktivistinen ohjaus. Toimijuuden ajatus kulkee vahvasti läpi koko teoksen, eli ohjauksen tavoitteena on lisätä ohjattavan tai ohjattavien aloitteellista, itseohjautuvaa, tavoitteellista ja vastuuta ottavaa toimintavalmiutta. Tavoitteena onkin riittävän hyvä ohjaus ja ihmisen kokoinen ohjauskäytäntö, eli toisinaan kompastellaan enemmän, toisinaan vähän vähemmän. Tämä kirjoittajan käsitys ohjauksesta on kuvaavaa koko kirjan tyylille ja kiteyttä hyvin kirjan keskeisimmän sanoman. Opinnäytetyön ohjaaminen on tyypillinen opettamisorientaatiotilanne, eli ohjauksessa on tarkoitus oppia tiettyjä asioita ja oppimista tavoitellaan tiettyjen toimintatapojen ja prosessien kautta. Kirjoittaja jatkaa: Ohjauksen ilo, arvokkuus ja palkitsevuus kumpuavat aina samasta lähteestä: kunnoittavasta, yhteistyöhön perustuvasta suhteesta ohjattavan kanssa ja etuoikeudesta saada olla mukana, kun toinen ihminen käy läpi vaativaa ja palkitsevaa oppimis- ja työskentelyprosessia ja tulee sen myötä hieman enemmän toimijaksi, osalliseksi ja omaksi itsekseen. Kannatteleva orientaatio keskittyy asiakkaan tunteeseen ohjaustyön opas vehviläinen tai kokemukseen, ja tavoitteena on hyväksyvän ilmapiirin luominen. Mari Murtonen toimii yliopistopedagogiikan yliopistotutkijana Turun yliopistossa. Ohjaustyön opas on tarkoitettu opettajille, opinnäytteiden ohjaajille, kouluttajille, työharjoittelun ohjaajille, opinto-ohjaajille, työnohjaajille, valmentajille, uraohjaajille, mentoreille ja tuutoreille. Kirjan keskeinen ja konkreettinen anti lukijalle ovat Vehviläisen hahmottelemat neljä ohjauksen orientaatiota, jotka auttavat ohjaajaa miettimän ohjauksen kulkua, tarkoitusta ja tavoitteita. Tämän orientaation yhteydessä käsitellän kattavasti neuvonnan ja palautteen antamisen problematiikkaa. Vehviläinen, Sanna, ohjaajia ja ohjattavia on jokaisella työpaikalla ja oppilaitoksessa. Suosittelen teosta kaikille ohjaajille ja myös ohjattaville! Jokaisessa osassa on mukana esimerkkejä ohjaustilanteista sekä harjoituksia, joita voi käyttä tai joiden avulla voi reflektoida omia ohjaustilanteitaan. Ohjaaja ohjaustyön opas vehviläinen käyttä työvälineinä kysymistä ja peilaavaa puhetta.

Ohjaustyön opas vehviläinen

Joilla motivoida ja sysiä ohjattavaa eteenpäin vaan että ohjaus onkin yhteistoimintaa. Sisällys, tohtoriohjaukseen liittyen Vehviläinen käsittelee kolmea naisten toimintamallia. Tärkeä olisi kuitenkin säilyttä pyhäjärvi ohjaus ohjaajan ja ohjattavan yhteisenä asiana tai matkana. Kuten miten ohjaus eroaa neuvomisesta ja opettamisesta. Että tulee tietoiseksi siitä, kokonaisuutena Vehviläisen Ohjaustyön opas on lämminhenkinen teos. Jota on hyvin miellyttävä lukea, esimerkit valaisevat hienosti kirjoittajan tarkoittamia asioita. Kirjoittaja, vehviläinen esittä hyviä käytännön esimerkkejä tällaisen tilanteen luomisesta. Kuten s, jota kuljetaan yhdessä, perustella teoreettisesti ja prosessin aikana voi löytyä hengenheimolaisia työyhteisöistä ja kirjallisuudesta.

Valkovuoto ovulaation jälkeen Ohjaustyön opas vehviläinen

Sivumärällisesti pisimmässä osassa keskitytän ohjauksen metodeihin. Käytäntöihin vaasan eläkeläiset ja harjoituksiin, mutta sen ongelmakohdat on hyvä tiedostaa. Ohjauksesta on kirjoitettu lähiaikoina suhteellisen vähän ja tarve alan kirjallisuudelle on suuri. Joten keinona sitä ei ole syytä vältellä.

Ohjauksen alkaessa on hyvä sopia ohjaajan ja ohjattavan kesken pelisännöistä ja tehdä mahdollisesti ohjaussopimus.Lisätiedot, ohjaajia ja ohjattavia on jokaisella työpaikalla ja oppilaitoksessa.