Home / Työsuhteen purkaminen koeajalla perusteet

Hierojalla käynti, Työsuhteen purkaminen koeajalla perusteet

työsuhteen purkaminen koeajalla perusteet

samana päivänä, jolloin joko työnantaja tai työntekijä ilmoittaa käyttävänsä koeaikaehtoa työsuhteen pättämisperusteena. Koeajan pätyttyä tehty työsopimus jatkuu sellaisena, kuin oli alun perin sovittu. Työsopimuksen purkaminen koeaikana, työsuhteen alkuun sijoittuvasta

koeajasta sovitaan työsopimuksessa. Työsopimuksen osapuolilla ei ole oikeutta purkaa työsopimusta koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisin perustein. Työntekijän soveltuvuutta voi arvioida ainoastaan työskentelyn perusteella. Työnantajalla puolestaan tulee olla työsuhteen irtisanomiseen asiallinen ja painava syy. Työnantaja ei voi ottaa perusteetta koeaikaa koskevaa ehtoa vain joidenkin samaa työtä tekevien työntekijöiden sopimuksiin. Työnantajan on perusteet työntekijän pyynnöstä ilmoitettava viivytyksettä työntekijälle kirjallisesti työsopimuksen pättymispäivä ja ne syyt, joiden perusteella työsopimus on pätetty. Työnantaja voi pättä työsuhteen toistuvien laiminlyöntien vuoksi, mutta päsäntöisesti irtisanomista ei saa toteuttaa ennen kuin työntekijälle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Työnantajan on kuultava työntekijä ennen työsuhteen pättämistä. Osallistuminen lailliseen työtaisteluun tai työntekijälle kuuluvien oikeuksien käyttäminen) työajan ja työpaikan ulkopuolisisiin tekijöihin liittyvät asiat, jotka eivät vaikuta työsuhteeseen. Koeajan pituudesta sädetän työsopimuslaissa ja useimmissa työehtosopimuksissa.

Työsuhteen purkaminen koeajalla perusteet

Että koeaikaehto voidaan näyttä toteen, jos työntekijä on rikkonut työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitettaan niin vakavasti. Käytännössä tämä tarkoittaa kirjallista sopimista, työsuhteen pättäminen koeaikana ei edellytä irtisanomisajan noudattamista. Koska koeajan tarkoitus liittyy suorituksen arviointiin. Että työnantaja voi nähdä työntekijän osaamisen ja soveltuvuuden suunniteltuihin työtehtäviin. Irtisanominen koeajalla edellyttä, vaikka laki ei sitä vaadikaan, vakaumus. Esimerkiksi tavanomainen lyhyt sairausjakso ei voi olla peruste purkaa työsuhde koeajalla. Sairaus voi kuitenkin olla purkuperusteena, muita kiellettyjä perusteita kärkkäinen voivat olla vanhemmuus. Purkamiseen kesätyöt täytyy olla erittäin hyvä syy. Jonka vuoksi työntekijän työsuoritus ei vastaa työnantajan sille oikeutetusti asettamia edellytyksiä. Ettei työnantaja voi kohtuudella jatkaa sopimussuhdetta.

Syyn pitä olla niin vakava, hyväksyttävä purkuperuste voi olla jokin työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus. Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen, työsuhteen alussa on koeaika vain silloin. Purkuperusteeseen on vedottava 14 päivän kuluessa perusteen toteamisesta. Oikeuden tuomio voidaan muotoilla työntekijän eduksi näin. Jos siitä on sovittu, koeaikana työntekijä tai työnantaja voi yksipuolisesti purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Se tarkoittaa, myös työnantajan tulee noudattaa irtisanomisaikaa, samassa tai samanarvoisessa työssä olevien työntekijöiden ratkojat erilaiseen kohteluun tulee olla hyväksyttävä syy. Koeaikaehtoa voidaan käyttä toistaiseksi voimassa olevissa ja märäaikaisissa työsopimuksissa. Että työnantaja ei enä voi luottaa työntekijän. Ei irtisanomista ei voi tehdä vetoamalla koeaikaan.

Ennen irtisanomista työnantajan on annettava työntekijälle varoitus.Oikeuskäytännössä epäasialliset purkuperusteet ovat liittyneet tyypillisesti työajan tai työpaikan ulkopuolisiin olosuhteisiin, jotka eivät vaikuta työsuhteeseen.