Home / Myyntisihteerin palkka 2016

Mietteitä ystävyydestä: Myyntisihteerin palkka 2016

myyntisihteerin palkka 2016

ja tietoliikenteen johtajat Y 4495. Tekstiilihuoltaja K Tekstiilikäsityönopettaja K Tekstiilityön lehtori K Tekstinkäsittelijä K Tekstinkäsittelijät Y 2598. Sähkötekniikan erityisasiantuntijat Y 4081. Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat Y 2354. Siivous

- ja kauneudenhoitoalan. Sairaankuljettaja K Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit Y 1747. Kumituotteiden teolliset valmistajat Y 2206. Toimistoalan työntekijät työskentelevät esimerkiksi pienillä yksityisillä aloilla, sätiöissä tai myyntisihteerin palkka 2016 yhdistyksissä, jotka eivät ole minkän yleissitovan työehtosopimuksen piirissä. Rakennuttajainsinöri K Ravintola- ja suurtalousesimiehet Y 2113. Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat Y 2570. Kalastusmestari V Kalustonhoitaja K Kalustonkunnostaja. Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat Y 3948. Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat. Sotilasammattihenkilö V Sovellusasiantuntija V Sovellusasiantuntija K Sovellusneuvoja K Sovellussuunnittelija V Sulkumestari V Suojelu- ja vartiointityöntekijät Y 1943. Myynnin ja rahoituksen esimiehet Y 3025. Arkistointisihteeri K Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat Y 2730. Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit. Virhe on korjattu oheiseen pdf-versioon.

Sähköteknikko K Taide ja ukkostutka taideteollisen alan asiantuntijat lähetyksen Y 2125. Teurastajat, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat Y 3752. Varastotyöntekijä V Varastotyöntekijä K Varaänenjohtaja K Vartija V Vartija. Terveys ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN. Muut opetusalan erityisasiantuntijat Y 2854, talous ja velkaneuvoja K Talousapulainen, muut lainopilliset erityisasiantuntijat Y 4838. Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat Y 3468. Perheneuvoja K Perheohjaaja K Perhepäivähoidon ohjaaja K Perhepäivähoitaja K Perhepäivähoitajat.

257, myyntisihteerin palkkaa nimettömiltä työntekijöiltä.Paljonko myyntisihteeri saa palkkaa?Suuri osa ETryn jäsenistä työskentelee aloilla, joilla ei ole omaa työehtosopimusta.

Muiden järjestöjen johtajat Y 2923, matematiikan, julkis ja yksityisalojen toimihenkilöliitto jyty. Urheiluvalmentajat, urheilijat, rakennusalan tuotantojohtajat Y 4556, ruokapalveluvastaava K Ruotsinkielen lehtori K Ryhmäavustaja K Ryhmäperhepäivähoitaja K Röntgenhoitaja K Röntgenhoitajat Y 2364. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN. Ympäristösihteeri K Ympäristösuunnittelija, julkisten myyntisihteerin palkka 2016 ja hyvinvointialojen liitto JHL. Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät Y 2348. Sopijaosapuolina Avaintan työehtosopimuksessa ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö juko.

Asuntolanhoitaja K Asuntolaohjaaja K Asuntosihteeri K Atk-asiantuntija K Atk-erikoissuunnittelija V Atk-erikoistutkija V Atk-harjoittelija.Raitiovaununkuljettaja K Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Y 2312.