Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kymmeneen (4-10) Yhdistyksen varsinaisista jäsenistä valittavaa jäsentä.For these individuals, devotion to the health sector is both a service and a calling.1 Nimi ja kotipaikka, yhdistyksen nimi on Ohjelmisto- ja e-business.y., jota näissä sännöissä kutsutaan Yhdistykseksi.

Kokouksen koollekutsuminen

perusteista; hyväksytän talousarvio; pätetän hallituksen jäsenten lukumärä alkaneelle kalenterivuodelle;. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt eräntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän

Kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.Toimiminen terveysalalla on näille yksilöille sekä palvelua että kutsumus.

Kyse on siitä, että teillä kaikilla on ikän kuin korkeampi kutsumus ja te tiedätte, mikä on parhaaksi Euroopan tavalliselle rahvaalle.Convening of the Intergovernmental Conference: opinion of the European Parliament (deadline for tabling amendments see Minutes.6 Toimitusjohtaja, yhdistyksellä voi olla toimitusjohtaja, jonka tehtävistä ja valtuuksista pättä hallitus.