Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt kalenterivuodeksi kerrallaan.2 Tarkoitus ja toimintamuodot.Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän rikkoo yhdistyksen toiminnassa räikeästi LähiTapiolan omaksumia arvoja, lakia taikka vaikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa.

Kokouksen koollekutsuminen

perusteista; hyväksytän talousarvio; pätetän hallituksen jäsenten lukumärä alkaneelle kalenterivuodelle;. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt eräntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän

Taiteilijoiden vetoomuksen olivat allekirjoittaneet Werner von Hausen, Eric Ehrström, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Robert Stigell, Bruno Aspelin, Felix Nylund, Wilho Sjöström, Magnus Enckell, Robert Kajanus ja Alpo Sailo.He eivät välttämättä kannattaneet punaisen julistuksen kaikkia vaatimuksia, mutta kehottivat liittymän siihen paremman ratkaisun puutteessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Tilintarkastuslain (luku 4, 22) mukaan hallituksen tulee varata tilintarkastajalle tilaisuus tarkastuksen toimittamiseen sekä avustaa häntä tehtävässän.