Tämä artikkeli käsittelee yhtiöiden yms.Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Mikäli hallituksessa on useita jäseniä, on sille lisäksi valittava puheenjohtaja.Hallituksen jäsenen eroilmoitukselle ei ole laissa asetettu erityisiä muotovaatimuksia, joten eroamista ei tarvitse välttämättä tehdä kirjallisesti.Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan pätösten johdosta.

HE 216/2018 vp, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta.Hallitus on lain mukaan pätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jos yhtiöjärjestyksessä ei edellytetä suurempaa märä.Pienemmissä yhtiöissä hallituksen muodostaa toimiva johto, mutta suuremmissa yhtiöissä hallitus ei yleensä ole osa toimivaa johtoa vaan toimitusjohtaja on hallituksen ulkopuolinen.