18.1.1924 Cajander.Se käsittä päministerin ja ministerien muodostaman hallintovallan keskittymän ja laajemmassa merkityksessä sillä tarkoitetaan valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa hallitus- ja hallintoasioiden pätöksentekoelintä.23.2.19724.9.1972 Sorsa.

Hallituksen vastuu konkurssissa

talousalueella, ellei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Huolellisuusvelvoitteen noudattamisen arvioinnista käytännössä, hallituksen huolellisuusvelvoite, huolellisuusvelvoitteen noudattamisen arviointi on käytännössä subjektiivista noudatetun toimintatavan arviointia. Toisen kohdan mukaan korvausvastuu yhtiölle tai

68., ML 213.Toimeenpanovalta kuuluu perustuslain mukaan valtioneuvostolle, toisin sanoen se panee eduskunnan ja tasavallan presidentin pätökset täytäntön ja antaa asetuksia.

6 Valtioneuvoston jäsenten virkamatkat korvataan samankaltaisella tavalla kuin valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta on sovittu.Valtioneuvostossa voi olla myös enemmän ministereitä kuin ministeriöitä.